Terug naar Nieuws

Scholen ontruimd!

Gepubliceerd op: , door: SOOOG
Scholen ontruimd!

Op, woensdag 12 september, om 09.00 uur werd op scholen van SOOOG alarm geslagen! Op dit tijdstip werd een ontruimingsoefening gehouden. Scholen zijn verplicht om dit jaarlijks te doen, maar het is natuurlijk ook van heel groot belang om dit regelmatig te oefenen.

Datum en tijdstip waren echter niet willekeurig gekozen. Deze sluiten aan bij de actie #wijschoolleiders slaan alarm op 12 september. Steeds meer wordt er van scholen en dus van ons verwacht om het beoogde resultaat te boeken. Of het nu gaat om de effectieve school, ondernemende scholen, opbrengstgericht onderwijs ….. dan wel gepersonaliseerd leren, passend onderwijs, unitonderwijs  etc.. Samen bouwen we aan toekomstgericht onderwijs in een toekomstbestendige organisatie waarin de kinderen centraal staan. Hierbij hebben we iedereen nodig. Samen maken we het succes van onderwijs. Samen hebben we dan ook recht op de juiste waardering en een passende beloning. Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn dan ook verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf 12 september start.
 
De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

·         de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap

·         de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs

·         de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Goed onderwijs vraagt om goed personeel en dat vraagt om een onderwijsarbeidsmarkt waar werkdruk en salarissen voor élke functie passend zijn. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten én onderwijsondersteunend personeel (oop). Een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden; er dienen zich ook voor schoolleiders grote tekorten aan. Er is sprake van enorme werkdruk en veel en diverse taken voor schoolleiders. Hier hoort voldoende ondersteuning bij, denk aan een conciërge of administratief medewerker op elke school.

Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan.

Foto's

Bekijk ook

Nieuwsbrief februari 2019

Gepubliceerd door: OBS Hendrik Wester
 

Nieuwsbrief december 2018

Gepubliceerd door: OBS Hendrik Wester
 

Nieuwsbrief november 2018

Gepubliceerd door: OBS Hendrik Wester
 

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator:  Diana Bos

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl