02 juli 2020 - 00:00 tot 00:00

Info:

Alle kinderen maken kennis met de nieuwe leerkracht en groep van schooljaar 2020-2021.

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirecteur: Annet Flim

Leerkracht met managementtaken:  Kratia Heemstra

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl