Welkom in het nieuwe schooljaar 2019-2020

OBS Hendrik Wester

OBS Hendrik Wester is een openbare basisschool in Oude Pekela gevestigd in een multifunctioneel gebouw de Groenling, waar we  werken vanuit een warme, veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

 

Keuzevakken

In het kader van talentontwikkeling op de Hendrik Wester, waar gekeken wordt naar de interesses, motivatie en talenten van de kinderen, worden de keuzevakken periodiek georganiseerd. Hier wordt ook gebruik gemaakt van bedrijven en instellingen in Oude Pekela. Keuzevakken wordt al een aantal jaren georganiseerd op deze school. Dit jaar is er voor het eerst de samenwerking aangegaan met de Jumbo. Een groepje kinderen heeft meegeholpen op de verschillende afdelingen. Op deze manier ontdekken kinderen of het werken in een supermarkt iets voor ze is, leren ze meer over waar de boodschappen vandaan komen, het samenwerken, etc. De kinderen zijn hier erg enthousiast over. Naast de Jumbo, gaat er ook een aantal kinderen naar Cevdet, waar in de pizzeria wordt gewerkt, de kinderboerderij, waar de dieren worden verzorgd en verpleegcentrum het Dokhuis, waar men meehelpt in de verzorging. Op school worden er workshops verzorgd door de leerkrachten en ouders. Hier wordt de kinderen bijvoorbeeld geleerd om te programmeren met robots, worden er haarstyle workshops gegeven, kan men creatief aan de slag met o.a. origami en handlettering. Kinderen kunnen van te voren aangeven welke workshop ze willen volgen.

Heeft uw bedrijf ook iets te bieden voor onze kinderen op de Hendrik Wester, dan gaat de school graag de samenwerking aan. Voor een verkennend gesprek kunt u altijd een afspraak maken.

Elk kind heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren kennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat élk talent of kwaliteit even belangrijk is. Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering in de toekomst is van het kind. 

 

 

Onze leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun groep allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, activiteiten, enz. 

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit elke groep worden een of meer leerlingen gekozen om de groep te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen groep vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de groep goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door juf Katinka Geerling.

In onze leerlingenraad zitten:

 

 

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

Belangrijke uitgangspunten zijn :

 • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
 • de leerlingen inspraak geven
 • de leerlingen democratie laten ervaren
 • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
 • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school                              

 Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken :

 • ervaringen met de Daltonprincipes                                                                                                                 
 • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein                                                                  
 • verantwoording voor een deel van de website
 • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
 • verschillende activiteiten die in of buiten de les passen
 • regels op school

 Zo maken we samen school voor en door kinderen. 

 

Welkom op de Hendrik Wester!

 

Laatste nieuws

SOOOG courant

Gepubliceerd door: OBS Hendrik Wester
 

Nieuwsbrief december 2018

Gepubliceerd door: OBS Hendrik Wester
 

Nieuwsbrief november 2018

Gepubliceerd door: OBS Hendrik Wester
 

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirecteur: Annet Flim

Leerkracht met managementtaken:  Kratia Heemstra

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl