Informatie

 

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen.
Documenten van onze school en van ons bestuur: SOOOG

Wie is SOOOG

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schooltijden (PDF)
Anti-pest protocol (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 15-19 (PDF)
8783-Aanvraag verlof Pekela 2018 (PDF)
Strategisch Beleid 2019 - 2023 - Ouderfolder (PDF)
Vakantieoverzicht 2020 - 2021 (PDF)
Schoolgids 2020 - 2021 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)
Integriteit, klachten en gedragscode (PDF)
Protocol medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval (PDF)

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirecteur: Annet Flim

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl