Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schooltijden (PDF)
Anti-pest protocol (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 15-19 (PDF)
Vakantierooster 2019-2020 (PDF)
8783-Aanvraag verlof Pekela 2018 (PDF)
Strategisch Beleid 2019 - 2023 - Ouderfolder (PDF)
Vakantieoverzicht 2020 - 2021 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)
Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Protocol Voorkoming Lesuitval 2017-2018 (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirecteur: Annet Flim

Leerkracht met managementtaken:  Kratia Heemstra

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl