Nieuws vanuit de MR

 

Zaken als de schoolgids, de begroting en het schooljaarplan worden ook besproken binnen de MR.

Binnen de MR kan in principe alles wat de school, de leerlingen en hun ouders/verzorgers en het personeel aan gaat, besproken worden.

Heeft u zelf ideeën over/voor de school of de MR of zou u graag eens een MR-vergadering  (gedeeltelijk) bijwonen, dan nodigt de MR u van harte uit contact op te nemen met de secretaris van de MR, juf Chantal Dieterman (groep 1-2). Dit kan door haar aan te spreken, maar ook digitaal (c.dieterman@sooog.nl).

Tips, vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom!!!

De volgende vergadering is op 25 september 2018.

Wie zijn wij

De Medezeggenschapsraad (MR)

 

 

Oudergeleding MR

Personeelsgeleding MR

Anneke Colenbrander

Chantal Dieterman (secretaris)

Barry Nieland

Katinka Geerling (penningmeester)

Nanda Hemmes

 

 

 

 

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirecteur: Annet Flim

Leerkracht met managementtaken:  Kratia Heemstra

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl