Nieuws vanuit de MR

 

Zaken als de schoolgids, de begroting en het schooljaarplan worden ook besproken binnen de MR.

Binnen de MR kan in principe alles wat de school, de leerlingen en hun ouders/verzorgers en het personeel aan gaat, besproken worden.

Heeft u zelf ideeën over/voor de school of de MR of zou u graag eens een MR-vergadering  (gedeeltelijk) bijwonen, dan nodigt de MR u van harte uit contact op te nemen met de secretaris van de MR, juf Kratia Heemstra (groep 3). Dit kan door haar aan te spreken, maar ook digitaal (k.heemstra@sooog.nl).

Tips, vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom!!!

De volgende vergadering is op 25 september 2018.

Wie zijn wij

De Medezeggenschapsraad (MR)

 

 

Oudergeleding MR

Personeelsgeleding MR

Rene Beertema

Chantal Dieterman (notulist)

Karin Ots (voorzitter)

Kratia Heemstra (secretaris)

Greetje Drenth - Godlieb

Katinka Geerling (penningmeester)

 

 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS Hendrik Wester

Clusterdirectrice: Mvr. Annet Flim

Schoolcoördinator: Mvr. Diana Bos

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

0597-613710

obshedrikwester@sooog.nl