Over ons

Kijk hier het YouTube-filmpje over Kindcentrum Hendrik Wester.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 is Kindcentrum Hendrik Wester gesitueerd in het prachtige multifunctionele gebouw "de Groenling". Dit gebouw huisvest niet alleen onze school maar ook de peuterspeelzaal "de Blokkendoos", CBS de Zevensprong, KBJS Sint Willibrordus, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het consultatiebureau. Een nieuw en multifunctioneel gebouw biedt ons als school vele mogelijkheden. Zo kunnen wij gebruik maken van een speellokaal, een gymnastieklokaal, een bibliotheek, een keuken en een handvaardigheid/techniek lokaal. Daarnaast is er de mogelijkheid om de flexibele wand van het speellokaal te verwijderen waardoor er een grote open ruimte ontstaat met tribune. Hierdoor is het mogelijk om met de hele school bijvoorbeeld een centrale opening voor de kinderenboekenweek te realiseren. 

Op de teldatum van 1 oktober 2020 bezochten ruim 115 kinderen onze school. De prognose is dat wij in de komende jaren stabiel blijven qua leerlingenaantal. Kinderen die onze school bezoeken komen veelal uit het dorp Oude Pekela.

Waar staan wij voor

Wij zijn een openbare basisschool waar kinderen zo optimaal mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling naar een volwaardig mens in de maatschappij. De school is breed toegankelijk voor alle gezindten, rassen en culturen zonder onderscheid maar wel met eerbiediging van godsdienst of levensbeschouwing. Leerkrachten en leerlingen werken samen en respecteren elkaar in hun verschillen. Onze school behoort tot de groep openbare scholen in de gemeente Pekela. 

Sterke punten

  • Een ordelijk, zorgzaam en veilig school- en leerklimaat
  • Hoge eisen aan het leerproces
  • Systematische evaluatie van de leerprestaties
  • Een gestructureerd zorgsysteem 

 

Schooltijden ()
Vakantierooster (PNG)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum Hendrik Wester

Directeur: Rob Jager

 

Bezoekadres:

Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-613710

obshendrikwester@sooog.nl